Hultmark Sweden AB

Ett självklart val!

Hultmark Sweden AB startades i Asarum i sep 2014. Vi utför alla typer av rör- och sprinklerinstallationer, stora som små. I dag sysselsätter vi 12 anställda. På sprinkler-sidan är dimsprinklerentreprenader den största delen av vår verksamhet. Vi arbetar både med Totalentreprenader och Utförandeentreprenader. Vi är specialiserade på högtryckssprinklersystem men även övriga sprinklersystem installerar vi. Vi har en liten men mycket uppskattad service-verksamhet, vi år beröm för att vi kommer på utlovade tider och för att vi har ett gott och trevligt bemötande samt att vi gör bra jobb. Hultmark Sweden AB arbetar även med personaluthyrning samt entreprenadarbeten i verkstadsindustrin. Våra huvudområden inom industrin är rördragning och svetsning men även mekaniska arbeten.

© Copyright Hultmark Sweden AB