MARININSTALLATIONER

MARININSTALLATIONER

Marininstallationer

Hultmark Sweden AB är ett företag som har många års erfarenhet av arbete i den marina miljön. Vi utför både rörinstallationer och mekaniskt arbete ombord på diverse fartyg av olika sorter. Vi installerar och tillverkar rör i de flesta material, stora som små. Mekaniskt arbete som nyinstallationer och renoveringar är arbeten som vi gärna tar hand om, det kan vara allt ifrån pumpbyten till maskininstallation. P.g.a. sekretess inom områden där vi arbetar på varv är referensobjekt inte tillgängliga.

Marininstallationer

Text inom kort

Marininstallationer

Text inom kort

Marininstallationer

Text inom kort

© Copyright Hultmark Sweden AB